Vi gillar sydvästlig vind

                                                                                                          (Fast en del gillar NO)

Uddevalla Radioflygklubb vänder sig till alla som är intreserade av modellflyg. De flesta av oss flyger radiostyrt men även lina och friflyg finns representerat i klubben.

Vi är idag ett trettiotal aktiva medlemmar som bygger och flyger modellflygplan och helikoptrar. Byggandet är koncentrerat till den kallare delen av året, september till maj. Numera flyger vi året runt, eftersom el-flyget ger oss möjligheter att flyga inomhus i idrottshallar. Utomhusflyget är sker i huvudsak under april till oktober, inomhus under november till mars.

 Besök oss gärna i bygglokalen eller på flygfältet eller ring någon av våra kontaktpersoner!

Skolflyg - att lära sig flyga den säkra vägen.

 

Att lära sig flyga radiostyrt kan bli både svårt och dyrt om man inte har de rätta kunskaperna.

 

Ett sätt att lära sig flyga är att delta i skolflyget där man får lära sig flyga under kontrollerade former och med instruktör.

Med dubbelkommandot kan instruktören flyga upp planet till en lämplig höjd där sedan eleven får ta över. 

Skulle eleven förlora kontrollen över planet kan instruktören snabbt ta över och rädda planet varefter eleven kan fortsätta  att flyga.

När man sedan känner sig mogen och det är dags att börja flyga den egna  modellen  bistår intruktörerna med tips och goda råd.

  


Välkommen till URFK!


Fältet

Bilder från sommaren

Bygglokalen


Uddevalla Radioflygklubb