Uddevalla flygfält:

FRÅN UDDEVALLA

Kör väg 172 förbi Kuröds industriområde. Efter knappt 4 km svänger du höger mot Frändefors. Följ skyltning mot Frändefors och efter ca 2 mils körning (från Kuröd) är du framme. Området heter Grundsvik och fältet ligger på höger sida om Frändeforsvägen, ca 100 meter från vägen, på en mycket lång raksträcka.

 

FRÅN VÄNERSBORG

Kör väg 45 till Frändefors. Kör förbi Statoil, tag vänster. Efter 2,5 km tag vänster mot Uddevalla. Kör ytterligare 6,5 km. Fältet ligger på vänster sida mitt på en lång raksträcka.

 

GPS-position N58.48798 , E12.14730

 

Flygfältet är ca. 130m långt och 30m brett. Framför och runtom fältet är det jordbruksmark och inga störande träd eller konstruktioner. Vi har en liten klubbstuga med tillgång till el så laddning och kaffebryggning är inga problem. Toalett finns i form av torrdass. Tyvärr finns inget vatten så ta med en dunk vatten (och bryggkaffe) om du vill köra kaffebryggaren. Mikrovågsugn finns för den som vill värma något och kylskåp för den som vill kyla. Eventuellt skräp tar var och en med sig hem själv.

Flygregler sitter uppsatt i depån. Kommer du som gäst och vill flyga är det inga problem men kontakta någon i styrelsen först. 


Hedekas flygfält:

Kör till Hedekas fortsätt sedan ca 2 km mot ED Sväng av till höger vid

vägskyllt Almuntorp.